Aktualności 2016

2016-08-21

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zdarzeniami losowymi jest jeszcze jedno miejsce na wyjazd na AMEE. 

Regulamin rekrutacji jest tutaj: https://www.cmuj.krakow.pl/index.php/cm/ogloszenie/5360

Bardzo proszę o pilne zgłoszenia mailem na adres m.nowakowski@uj.edu.pl do poniedziałku 22. sierpnia 2016 roku do godzniy 14. 

 

Z poważaniem

Michał Nowakowski 

 

 

Kraków, 22.08.2016 r.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji dodatkowej na konferencję AMEE 2016

dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum,

realizowanych w ramach projektu:

Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji dodatkowej do wyjazdu na konferencję AMEE 2016 w ramach projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, została złożona jedna aplikacja.

 

Po przeprowadzeniu oceny na listę podstawową został zakwalifikowany:

 

1    lek. Wojciech Durlak

Kierownik Projektu

Michał Nowakowski

Aktualności 2015

2015-10-01

Szanowni Państwo Studenci

prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi regulaminu oraz harmonogramu zajęć prowadzonymi w Zakładzie Dydaktyki Medycznej pod zakładką "Dla studentów" - "Harmonogramy" oraz "Regulaminy zajęć".

 

2014-05-21

Komunikat  -  Pracownicy, doktoranci oraz studenci UJCM zwolnieni z opłat za uczestnictwo w FEM 2014.

W związku z współfinansowaniem III Forum Edukacji Medycznej z funduszy KNOW, Decyzją Dziekana Wydziału Lekarskiego Prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum są zwolnieni z konieczności rejestracji oraz opłat związanych z uczestnictwem w FEM

 

2014-05-05

Szanowni Państwo

 

Z wielką przyjemnością zapraszam na III-cie Forum Edukacji Medycznej, organizowane przez Zakład Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które odbędzie się w dniach 23-24 maja 2014 r.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie przede wszystkim wokół oceny wiedzy, umiejętności oraz postaw. Zaplanowaliśmy również sesje poświecone nauczaniu medycyny w języku angielskim oraz kształceeniu podyplomowemu.

Do udziału w Forum Edukacji Medycznej zaprosiliśmy wielu krajowych i
zagranicznych specjalistów.

więcej -->

 

2014-05-05

Szanowni Państwo,

 

Zintegrowana opieka medyczna z każdym rokiem zyskuje na ważności. Aktualnie jest jednym z kluczowych składników prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki medycznej. Aby dać wyraz wadze jaką Collegium Medicum przywiązuje do współpracy przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych Dziekani Wydziałów UJ CM zadecydowali o ogłoszeniu:

Studenckich Mistrzostw Medycznych

Mottem zawodów jest interdyscyplinarna opieka nad chorym na każdym etapie opieki medycznej.

Zawody odbędą się w dniu 24 maja o godzinie 10:00

więcej -->

 

Aktualności 2014

2014-04-01

20 kwietnia zakończyły się zajęcia organizowanego w Zakładzie Dydaktyki Medycznej we współpracy z Katedrą Anestezjologii i IT fakultetu „Zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych". Po raz pierwszy na naszej Uczelni trzynaścioro studentów czwartego i piątego roku uczestniczyło w zajęciach prowadzonych w sali przypominającej pomieszczenie oddziału ratunkowego z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta, których celem było doskonalenie umiejętności miękkich.

Szkolenie dotyczyło zasad działania w wieloosobowym zespole podczas udzielania pomocy pacjentowi w stanie zagrożenia życia. W szczególności nacisk kładziony był na umiejętności takie jak: planowanie i przewidywanie rozwoju sytuacji, podejmowanie właściwych decyzji, komunikacja pomiędzy członkami zespołu oraz z personelem pomocniczym i rodziną pacjenta, przydzielanie i koordynacja zadań, właściwe wykorzystanie dostępnych sił i środków.

Posiadanie tego typu umiejętności znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych w sytuacji kiedy decyzje co do dalszego postępowania trzeba podejmować szybko i często w oparciu o niepełne dane.

Szkolenie prowadzili, dr n med. Grzegorz Cebula adiunkt w Katedrze Anestezjologii i IT oraz lek. Anna Grodecka asystentka w  Zakładzie Dydaktyki Medycznej.

 

 

Aktualności

2014-03-04

Projekt „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae"  - ZAKOŃCZONY

O tym jakie były cele projektu można przeczytać pod adresem www.cm-uj.krakow.pl/probono/

 

 

Aktualności

11 marca 2012

Szanowni Państwo Studenci,

TERMIN odrabianie zajęć z LabNUK dla studentów, którzy nie przystąpili do zaliczenia przedmiotu z powodu dwóch nieobecności:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego jest konieczność odrobienia OBYDWU nieobecności.
termin: 3 września (poniedziałek) godz: 8:00,
miejsce: Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM (ul. św. Łazarza 16) sala nr 7
Kazda osoba odrabiająca zajęcia zobligowana jest do przyprowadzenia ze sobą osoby towarzyszącej (służącej w charakterze symulowanego pacjenta) - dotyczy takich tematów zajęć jak: "wywiad; oczy, uszy, nos; badanie serca; badanie płuc, badanie brzucha; neurologia"ZALICZENIE POPRAWKOWE OSCE (dotyczy zarówno osób zdających całość egzaminu jak i zdających wyłącznie stację z wywiadem medycznym)

termin: 5 września (środa), godz: 16:00
miejsce: Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM (ul. św. Łazarza 16) (poziom "-1")

Osoby, które mają do zaliczenia wyłącznie wywiad, również proszone są o przybycie dnia 5 września o godz. 16:00

Grupa studentów zdających proszona jest o przyprowadzenie na egzamin dwóch dodatkowych osób służących pomocą w charakterze symulowanego pacjenta

11 marca 2012

Zaktualizowano zawartość zakładek w panelu "Dla studentów". Aktualizowano regulaminy, harmonogramy, "dress code" oraz tematy zajęć z LabNUKów.